Гайда свири, Космос плаче – гайдарите се обединяват в асоциация, за да съхранят българския фолклор