Покана за общо събрание

ПОКАНА  ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  „БЪЛАРСКА НАЦИОНАЛНА ГАЙДАРСКА АСОЦИАЦИЯ“

 Уважаеми членове на „Българска национална гайдарска асоциация“,

Управителен съвет на асоциацията има удоволствието да ви покани на общо събрание на членовете на асоциацията, което ще се проведе на 16 октомври 2020 г. (петък) в гр. Пловдив на адрес ул. Богомил № 111, ет. – 1 от 17:00 ч. със следния дневен ред:

  1. Отчет на управителен съвет за извършените до момента дейности;
  2. Приемане на годишен финансов отчет за 2018 г. и 2019 г.;
  3. Разни.

С уважение:

Управителен съвет на „Българска национална гайдарска асоциация“ –  Петър Янев – председател, Веселин Козарев – заместник-председател и секретар, Теодора Игнатова – заместник-председател, Георги Мишев – заместник-председател, Иван Георгиев – член, Тодор Кайков – член, Тодор Тодоров – член.