Втора международна конференция на Българска национална гайдарска асоциация

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ:

Имаме удоволствието да Ви поканим на втората международна конференция посветена на гайдарското изкуство. Това интердисциплинарно събитие ще се проведе в гр. Пловдив, в Ректората на Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”, Театрална зала.

Дати на конференцията: 8, 9 и 10 ноември 2019 г.
08.11.2019 г. – Вечерен концерт;
09.11.2019 г. – Конференция – представяне на доклади;
10.11.2019 г. – Уоркшоп с майстори гайдари.

Краен срок за изпращане на заявки за участие: 30.09.2019 г.

Главната цел на конференцията е да бъде международен форум за интердисциплинарно представяне на гайдарското изкуство и ролята на гайдата в различни аспекти – теоретични и практически. Покани за участие с доклади са изпратени към различни учени, независими изследователи, практикуващи и заинтересувани от темата. Форматът на представяне включва научни доклади (20 мин + 10 мин за дискусия), доклади от практически изследвания или програми за обучение (20 мин + 10 мин за дискусия), демонстрация (30 мин + 15 мин за дискусия).

*Работният език на конференцията ще бъде български. Ще бъде осигурен превод от и на английски и български език.

ТЕМА И КЛЮЧОВИ ОБЛАСТИ:

На конференцията ще бъдат представени различни подходи към гайдата и гайдарското изкуство. Интердисциплинарният характер на събитието, както и възможността практикуващи и изследователи да представят своята гледна точка, дават възможност за по-обхватно запознаване с гайдата в теоретичен и практически план.

Основни ключови области:

– акустични, музикални, културни, символични и ритуални свойства и роли на музикалния инструмент гайда;
– дискурсът, който съществува в релацията на гайдата/и другите музикални инструменти в различни жанрове, стилове и традиции;
– физиологични аспекти при използване на гайдата и ергономични принципи;
– изпълнители, импровизиращи и техните инструменти;
– инструментът: материал, акустични и експресивни характеристики;
– взаимовръзки между креативността в изпълнителското изкуство, музикалната интерпретация и музикалния инструмент;
– ролята на гайдата в създаването на музикална идентичност.
Открити сме и към предложения за други теми и области на изследване, които са свързани с гайдата и нейното използване.

ФОРМАТ НА РЕЗЮМЕТА

Изпратете резюме на Вашия доклад в обем около 250-300 думи на e-mail: info@bnba.bg
Крайният срок за изпращане на резюмета е 15.09.2019 г. Потвърждение за участието Ви ще бъде изпратено до 30.09.2019 г.

РЕГИСТРАЦИЯ:

Таксата за правоучастие е:
– без такса за докладчиците и членовете на Българска национална гайдарска асоциация (БНГА)
– 20 лева за всички останали гости.

Заплащането на таксата се извършва на място на конференцията.

Ако Ви е необходима някаква друга информация, не се колебайте да се свържете с нас: info@bnba.bg